หมวด : ประชาสัมพันธ์

เปิดรับโครงการ ดีแทคเพื่อชุมชน

ขอเชิญร่วมส่งโครงการ “ดีแทคเพื่อชุมชน” ที่เปิดโอกาสให้บุคคลต่างๆ นำเสนอแนวคิดการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมไทย ที่นำไปสู่การแก้ปัญหาและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ชุมชนใดชุมชนหนึ่งในประเทศไทย โดยดีแทคจะมีกระบวนการและผู้ทรงคุณวุฒิในการคัดเลือกแนวคิดกิจกรรมจำนวน 1 แนวคิด ที่สามารถปฏิบัติได้จริง และสามารถสร้างประโยชน์แก่สมาชิกส่วนใหญ่ในชุมชน เปิดรับถึงวันที่ 7 เมษายน 2560

ผู้สนใจสามารถ ดาวโหลดรายละเอียด http://th.thaingo.org/files/DTAC_project.pdf

และ ใบสมัครได้ที่ http://th.thaingo.org/files/application.pdf


22/Mar/2017