ข่าว Update

มูลนิธิกองทุนไทย จัดเวทีสัมมนาวิเคราะห์สถานการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคม
มูลนิธิกองทุนไทย จัดเวทีสัมมนาวิเคราะห์สถานการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคม 4วิทยากรชี้ ประชาสังคมตัวรวมตัวกัน ไม่เข้ากับขั้วทางการเมือง พร้อมต้องหันกลับมาวิจารณ์ระบบอ
04/Feb/2015
ปลุกพลังเยาวชนหัวใจสีเขียว ค่ายเปิดประตูสู่การเรียนรู้...พัฒนาโครงการ สร้างสรรค์การทำงานสิ่งแวดล้อม
19/Nov/2014
เมื่อปัญหาสิ่งแวดล้อมยังต้องช่วยกันแก้ไข การสื่อสารสร้างความเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญ ....การเรียนรู้เพื่
05/Aug/2014
เยาวชนผนึกกำลังสรุปบทเรียนการทำงานร่วมกับชุมชน พร้อมเสริมทัพเรียนรู้เทคนิคการระดมทรัพยากรในชุมชน
15/Jul/2014
เสริม เติม แต้มความรู้ เยาวชนหัวใจสีเขียวกับค่าย “เสริมทักษะ เติมพลัง เรียนรู้ครึ่งโครงการ” ปลูกใจรั
11/Apr/2014

ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อกลุ่มเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมพัฒนาโครงการ กับ โครงการปลูกใจรักษ์โลกปี 3
หลังจากกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน (โครงการปลูกใจรักษ์โลก) ได้ปิดรับสมัครกลุ่มเยาวชนที่สนใจอยากดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองเข้าร่วมโครงการ ซึ่งทางคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเยาวชนกันอย่างเข้มข้น จนสามารถคัดเลือกกลุ่มเยาวชนที่สนใจอยากทำโครงการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมช
15/Sep/2014
ขยายเวลาเปิดรับสมัครโครงการปลูกใจรักษ์โลก ปี 3
      โครงการ "ปลูกใจ...รักษ์โลก" ปี 3 ­ขยายเวลาเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2557 หากคุณเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ ที่มีใจอยากทำงานด้านสิ่งแวดล้อม มาร่วมเรียนรู้และพัฒนาทักษะการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านการลงมือทำ เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองท
25/Jun/2014
เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการปลูกใจรักษ์โลก ปี 3
กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน “ปลูกใจ...รักษ์โลก” เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการปีที่ 3 หากคุณเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ ที่มีใจอยากทางานด้านสิ่งแวดล้อม มาร่วมเรียนรู้และพัฒนาทักษะการทางานด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านการลงมือทา เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่มีจิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมเป็นกำลังขั
22/Apr/2014
เทศกาลสัปดาห์กิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ASIAN SOCIAL IMPACT FORUM & SOCIAL ENTERPRISE WEEK
เทศกาลสัปดาห์กิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ASIAN SOCIAL IMPACT FORUM & SOCIAL ENTERPRISE WEEK  วันที่ 1-9 มีนาคม 2557 01-09 March 2014 More Detail
19/Feb/2014