ข่าว Update

เยาวชนผนึกกำลังสรุปบทเรียนการทำงานร่วมกับชุมชน พร้อมเสริมทัพเรียนรู้เทคนิคการระดมทรัพยากรในชุมชน
จบลงไปเป็นที่เรียบร้อย กับค่ายเวทีการเรียนรู้ “สรุปบทเรียนการทำโครงการ เรียนรู้เทคนิคการระดมทรัพยากรในชุมชน” อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของโครงการปลูกใจรักษ์โลกปี 2 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 -29 มิ
15/Jul/2014
เสริม เติม แต้มความรู้ เยาวชนหัวใจสีเขียวกับค่าย “เสริมทักษะ เติมพลัง เรียนรู้ครึ่งโครงการ” ปลูกใจรั
11/Apr/2014
พาน้อง “นอนกลางดิน กินกลางป่า” เรียนรู้ป่าภูกระแต
24/Mar/2014
ประกาศผลโครงการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกใน“โครงการปลูกใจรักษ์โลก ปี 2”
14/Jan/2014
เยาวชนเมล็ดพันธุ์ใหม่หัวใจสีเขียว ค่าย “เรียนรู้สู่...การพัฒนาโครงการ” ปลูกใจรักษ์โลก ปี 2
14/Jan/2014

ประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาเปิดรับสมัครโครงการปลูกใจรักษ์โลก ปี 3
      โครงการ "ปลูกใจ...รักษ์โลก" ปี 3 ­ขยายเวลาเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2557 หากคุณเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ ที่มีใจอยากทำงานด้านสิ่งแวดล้อม มาร่วมเรียนรู้และพัฒนาทักษะการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านการลงมือทำ เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองท
25/Jun/2014
เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการปลูกใจรักษ์โลก ปี 3
กองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเยาวชน “ปลูกใจ...รักษ์โลก” เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการปีที่ 3 หากคุณเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ ที่มีใจอยากทางานด้านสิ่งแวดล้อม มาร่วมเรียนรู้และพัฒนาทักษะการทางานด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านการลงมือทา เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่มีจิตสานึกด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมเป็นกำลังขั
22/Apr/2014
เทศกาลสัปดาห์กิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ASIAN SOCIAL IMPACT FORUM & SOCIAL ENTERPRISE WEEK
เทศกาลสัปดาห์กิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ASIAN SOCIAL IMPACT FORUM & SOCIAL ENTERPRISE WEEK  วันที่ 1-9 มีนาคม 2557 01-09 March 2014 More Detail
19/Feb/2014
ประกาศผล 35 กลุ่มเยาวชนที่ผ่านการคัดกรอง
โครงการ ปลูกใจ...รักษ์โลก ปี 2  ประกาศผล 35  กลุ่มเยาวชนที่ผ่านการคัดกรอง  เข้าอบรมพัฒนาข้อเสนอโครงการ ที่ผ่านการคัดกรอง ดังนี้ ลำดับ กลุ่ม/ผู้ติดต่อ จังหวัด 1 กลุ่มรักษ์วารี โรงเรี
14/Jan/2014